U-waarde

De U-waarde (vroeger de k-waarde) drukt de hoeveelheid warmte uit die per 1 m² en per graad temperatuurverschil tussen de ene en de andere zijde van een constructie doorgelaten wordt. De waarde geeft de mate van isolatie van de constructie aan: een hoge U-waarde betekent een slecht geïsoleerd gebouw. De eenheid voor de U waarde is W/(m².K).

De U-waarde kan berekend worden uit:

waarbij q het warmtedebiet (verlies) per vierkante meter detail voorstelt.

In moderne woningen vereist de wet een maximum U-waarde van 0,55.